City Light

Postavljeni u pešačkim zonama, posebna prednost city light oglašavanja je njihova 24-satna vidljivost. Svojim osvetljenjem na ulicama, trgovima, pružaju sjajne rezultate u vašoj kampanji. City Light reklamni panoi su upotrebljivi na mnoge načine, bilo u kombinaciji sa bilbordima ili banderašicama.