Bul. Oslobodjenja i Bul. Kralja Petra I

City Light na prometnoj lokaciji na uglu bulevara Oslobodjenja i bulevara Kralja Petra I