Oglašavanje na stubovima javne rasvete

Pokrivamo veliki deo Novog Sada za oglašavanje na stubovima javne rasvete, ukoliko imate upit za Vama interesante lokacije kontaktirajte nas na office@citymedia.co.rs