Most Slobode

Dvostrani bilbord na mostu slobode vidljiv u oba pravca, dimenzija 6 x 4,5 m