Temerinski put

Dvostrani bilbord na frekventnoj lokaciji, dimenzija 4 x 3 m